Hem

klart.se

Aktuellt från föreningen

Information från styrelsen om snöröjning på Tådås

 

Inför stundande vinter kommer här lite information om snöröjning. Enligt föreningens avtal med Ingemar Rutgersson sker snöröjning utan anmodan om snödjupet är 5-6 centimeter. Sandning sker vid behov i samband med snöröjning. Föreningens medlemmar svarar själva för sandning vid fläckvis halka. Vid eventuellt extra behov av snöröjning eller sandning inkallas entreprenören genom vägansvarigs försorg. Det är tillåtet att under kortare tid parkera på mötes och vändplatser även under vintertid men om snöröjning inte kan ske p.g.a. detta är det upp till ägaren av det parkerade fordonet att själv skotta platsen.

Kommande

 

  • Kommande arbetsdagar är 22 april och 30 september. Bryggbommarna läggs i 29 april och tas upp den 14 oktober.

 

  • Nästa styrelsemöte är den 6 maj.

 

  • Årsstämman kommer att hållas den 1 juli kl. 10:00 i Klövedals församlingshem. Observera att motioner till årsstämman skall vara inskickade senast 31 maj!

 

  • Inkoppling av filtersystem i vattenverket samt spolning av färskvattenledningar kommer att ske under våren. Information om datum och instruktioner för temporär stängning av fastigheternas huvudkranar kommer. Frågor besvaras av Bosse Garton på 0703 200 500.

 

 

 

Hemsidan senast uppdaterad 2017-03-13

Kommentarer till webadmin@tadas.se

Senaste

_____________________________________________

2017-03-11 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________

2017-01-28 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________

2017-01-15 Styrelsemöte, protokoll från 2016-12-17

_____________________________________________

2016-12-29 Upprustning av brevlådorna i ÖT och NT för att klara postens krav pågår. Arly har fixat första gruppen på ÖT och är på gång med den andra. Tips: Passa på att numrera lådorna om detta inte redan är gjort.

_____________________________________________

2016-11-25 Kolla in Bosse Gartons bilder från insidan av vattenverkets utbyggnad.

_____________________________________________

2016-11-25 Vattenanalysresultatet från november 2016 infört i översikten 2011-2016, se diagrammet och kommentarer.

_____________________________________________

2016-11-12 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________