Hem

klart.se

Aktuellt från föreningen

Störningar i vattendistributionen

 

Måndagen den 21/11 mellan 09:00 och 15:00 stängde vi av vattnet för inkoppling av nya hydrofortankar och rörsystem (etapp 1). Senare kommer ytterligare avstängning för inkoppling av filtersystem (etapp 2) och avslutningsvis sektionsvis avstängning och spolning av befintliga ledningar i mark (etapp 3). Datum och tid för etapp 2-3 kommer när vi vet besked. För att vara säkra på att informationen når alla kommer vi utöver hemsidan även att informera via mail och SMS - baserat på styrelsens kontaktlista (för 18 fastigheter saknar vi båda uppgifterna). Om ni är osäkra på att ni lämnat mailadress och mobilnummer så maila gärna in dessa till webadmin@tadas.se så blir den uppdaterad.

 

Har ni frågor om vattnet? Ring Bosse Garton på 0703 200 500.

 

Information från styrelsen om snöröjning på Tådås

 

Inför stundande vinter kommer här lite information om snöröjning. Enligt föreningens avtal med Ingemar Rutgersson sker snöröjning utan anmodan om snödjupet är 5-6 centimeter. Sandning sker vid behov i samband med snöröjning. Föreningens medlemmar svarar själva för sandning vid fläckvis halka. Vid eventuellt extra behov av snöröjning eller sandning inkallas entreprenören genom vägansvarigs försorg. Det är tillåtet att under kortare tid parkera på mötes och vändplatser även under vintertid men om snöröjning inte kan ske p.g.a. detta är det upp till ägaren av det parkerade fordonet att själv skotta platsen.

Kommande

 

  • Nästa styrelsemöte är den 28 januari 2017.

 

  • Spolning av färskvattenledningar kommer att ske under våren. Det är viktigt att resp. huvudkran är avstängd vid spolning. Information om datum och instruktioner för stängning kommer.

 

 

 

Hemsidan senast uppdaterad 2017-01-15

Kommentarer till webadmin@tadas.se

Senaste

_____________________________________________

2017-01-15 Styrelsemöte, protokoll från 2016-12-17

_____________________________________________

2016-12-29 Upprustning av brevlådorna i ÖT och NT för att klara postens krav pågår. Arly har fixat första gruppen på ÖT och är på gång med den andra. Tips: Passa på att numrera lådorna om detta inte redan är gjort.

_____________________________________________

2016-11-25 Kolla in Bosse Gartons bilder från insidan av vattenverkets utbyggnad.

_____________________________________________

2016-11-25 Vattenanalysresultatet från november 2016 infört i översikten 2011-2016, se diagrammet och kommentarer.

_____________________________________________

2016-11-12 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________

2016-09-24 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________

2016-08-24 Incident i Tådås

_____________________________________________