Hem

klart.se

Aktuellt från föreningen

Stopp i vårt avloppssystem

 

Vi fick ett stopp i avloppssystemet natten till fredagen den 26/8 beroende på att ca 15 kg bindor och annat tygskräp fastnat i rörsystemet och reaktortanken. Arbete med dränkbar pump på fredagen avslutat med högtrycksspolning med spolbil på lördag återställde funktionen. "Skitjobb" och ökade kostnader för avloppshanteringen är konsekvenserna av att otillåtet material spolas ned i avloppet.

 

Vi vill uppmana våra medlemmar och ev. hyresgäster att hålla sig till reglerna och i avloppet bara spola ned disk- och tvättvatten, toalettpapper samt sådant som "passerat kroppen". Kemikalier som klorin, lacknafta och andra lösningsmedel, medicin- och färgrester etc. skadar reningsprocessen i avloppsverket och kan orsaka stora kostnader. Långt hår, bindor och bomullspinnar mm kan hindra flödet. Läs mer om stoppet här.

Kommande

 

  • Möteskalender för styrelsen:

 

- Möte 6, 18w08; 24 feb

- Möte 7, 18w14; 7 april (inför arbetsdag 21 april)

- Möte 8, 18w20; 19 maj

- Möte 9, 18w24; 16 juni (inför stämman, 30 juni)

 

  • Vårens arbetsdag den 21 april 2018

 

  • Nästa årsstämma är den 30 juni 2018

 

 

 

 

 

Hemsidan senast uppdaterad 2018-01-05

Kommentarer till webadmin@tadas.se

Senaste

___________________________________________

2017-12-16 Styrelsemöte, protokoll

___________________________________________

2017-11-27 Vattenanalysresultat från november 2017 infört i resultattabellen.

___________________________________________

2017-11-11 Styrelsemöte, protokoll

___________________________________________

2017-09-30 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________

2017-08-26 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________

2017-07-31 Läs Bosse Gartons sammanställning av information rörande sättningar i vårt avloppsverk.

_____________________________________________

2017-07-05 Uppdatering av punkt 3-4 i "REGLER för ga:4 (avloppsanläggningar").

_____________________________________________

2017-07-05 Vatten- och avloppsanalys-resultaten från juni 2017 är införda i översikterna 2011-juni 2017 resp. 2014-juni 2017. Se diagram och kommentarer (vatten och avlopp).

_____________________________________________

2017-07-01 Årsstämman, protokoll

_____________________________________________