Hem

klart.se

Aktuellt från föreningen

Information från styrelsen om vattensituationen i Tådås

 

Uppmätta värden för grumlighet och järninnehåll är utmärkta. Salthalten stiger dock och detta kan bero på låg grundvattennivå. Vi vill därför i likhet med andra områden i Sverige uppmana medlemmarna till sparsamhet med vattnet och påminna om att:

 

  • Vi har ett stående förbud att inte vattna med slang
  • inte tvätta bilen eller vattna gräsmattor på området

 

Kommande

 

  • Årsstämman kommer att hållas den 1 juli kl. 10:00 i Klövedals församlingshem. Observera att motioner till årsstämman skall vara inskickade senast 31 maj!

 

  • Nästa arbetsdag är den 30 september och bryggbommarna tas upp den 14 oktober.

 

 

 

Hemsidan senast uppdaterad 2017-05-20

Kommentarer till webadmin@tadas.se

Senaste

_____________________________________________

2017-05-16 Spolning av ledningsnätet och vattenmagasinen avslutad. Klicka här för bilder. Om ni vill läsa Bosses detaljerade information om spolningen och återgång efter spolning, klicka här.

_____________________________________________

2017-04-29 Nedläggning av bryggbommarna genomförd. Klicka här för några bilder från bryggan.

_____________________________________________

2017-04-22 Vårens arbetsdag genomförd i solsken. Klicka här för några bilder från målningen av vattenverket.

_____________________________________________

2017-04-19 Vatten- och avloppsanalys-resultaten från mars 2017 är införda i översikterna 2011-2017 resp. 2014-2017. Se diagram och kommentarer (vatten och avlopp).

_____________________________________________

2017-03-11 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________