Viktiga datum!

Arbetsträff

Sommaren går fort och det är redan dags för höstens arbetsträff

Lördagen den 5 september mellan klockan 10-14

OBS! Alla samlas på ”Midsommarängen” i år

====

Glöm inte årsavgiften!
Skall vara föreningen tillhanda senast den 30 september

Bomupptagning!
Lördagen den 10 oktober kl. 10

Hemsidan
Ny hemsida är under utarbetande och denna hemsida fungerar bara delvis