Hem

klart.se

Aktuellt från föreningen

Information från styrelsen om vattensituationen i Tådås

 

Uppmätta värden för grumlighet och järninnehåll är utmärkta. Salthalten stiger dock och detta kan bero på låg grundvattennivå. Vi vill därför i likhet med andra områden i Sverige uppmana medlemmarna till sparsamhet med vattnet och påminna om att:

 

  • Vi har ett stående förbud att inte vattna med slang
  • inte tvätta bilen eller vattna gräsmattor på området

 

Kommande

 

  • Första ordinarie styrelsemöte den 26 augusti

 

  • Nästa arbetsdag är den 30 september och bryggbommarna tas upp den 14 oktober.

 

 

 

Hemsidan senast uppdaterad 2017-07-07

Kommentarer till webadmin@tadas.se

Senaste

_____________________________________________

2017-07-05 Uppdatering av punkt 3-4 i "REGLER för ga:4 (avloppsanläggningar").

_____________________________________________

2017-07-05 Vatten- och avloppsanalys-resultaten från juni 2017 är införda i översikterna 2011-juni 2017 resp. 2014-juni 2017. Se diagram och kommentarer (vatten och avlopp).

_____________________________________________

2017-07-01 Årsstämman, protokoll

_____________________________________________

2017-06-07 Fiberinstallationerna klara så när som på några restarbeten.

_____________________________________________

2017-06-06 Läs Bosse Gartons projektrapport och status för Vattenverksutbyggnaden.

_____________________________________________

2017-06-03 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________

2017-05-16 Spolning av ledningsnätet och vattenmagasinen avslutad. Klicka här för bilder. Om ni vill läsa Bosses detaljerade information om spolningen och återgång efter spolning, klicka här.

_____________________________________________

2017-05-06 Styrelsemöte, protokoll

_____________________________________________